Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng nội thất
Full House

VĂN PHÒNG FULL HOUSE

Phòng phó giám đốc
Phòng phó giám đốc
Phòng phó giám đốc
Phòng họp
Phòng họp
Phòng họp
Phòng giám đốc
Phòng giám đốc
Phòng giám đốc
Lối vào có tủ giày
Lối vào có tủ giày
Lối vào có tủ giày
Cửa vào văn phòng có ghế chờ
Cửa vào văn phòng có ghế chờ
Cửa vào văn phòng có ghế chờ
Bàn làm việc giám đốc
Bàn làm việc giám đốc
Bàn làm việc giám đốc
Bàn trà phòng giám đốc
Bàn trà phòng giám đốc
Bàn trà phòng giám đốc
Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0945065885 SMS: 0945065885
0945065885