Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng nội thất
Full House

Giá trị cốt lõi

Đưa chữ TÍN lên vị trí hàng đầu

Lấy chữ tín làm vũ khí cạnh tranh, bảo vệ chữ tín như bảo vệ danh dự.

Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình để thực hiện đúng và cao hơn cam kết với khách hàng và đối tác. Đặc biệt là cam kết về chất lượng sản phẩm – dịch vụ và tiến độ thực hiện.

Đặt khách hàng làm trung TÂM

Đặt chữ TÂM, TÍN, NHÂN là nền tảng quan trọng trong kinh doanh.

Chăm sóc khách hang bằng sự tự nguyện hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi đủ khả năng. Đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu.
 

Coi người lao động là tài sản LỚN nhất

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp và xã hội bằng sự thiện chí, thân ái và nhân văn.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn. Tạo ra các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội để phát triển công bằng cho tất cả CBNV.

Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0945065885 SMS: 0945065885
0945065885