Những người mệnh Mộc thường có tính cách hướng ngoại. Trong phong thủy nhà ở, màu may mắn của họ chính là màu xanh, bên cạnh đó để có sức khỏe, tài lộc, tránh những điềm xấu họ cần tuân theo những nguyên tắc về nhà ở.

Mệnh Mộc là một trong năm hành trong phong thủy, đại diện cho cây cối, thực vật trong thiên nhiên
Mệnh Mộc là một trong năm hành trong phong thủy, đại diện cho cây cối, thực vật trong thiên nhiên